stepping

Vitajte v Elijah House vzdelávacom programe

Naše školy vychádzajú z bohatej a dlhodobej pokladnice skúseností a biblického poznania našich zakladateľov, ktoré boli aktualizované členmi Eliah House, aby odpovedali na súčasné výzvy, ktoré vyvoláva sociálny úpadok.

….aby pripravovali Svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista (Ef 4: 11-13)

 

Školy

SGW

Vyzbrojený na premenu

Zmena srdca je najlepší základ pre víťazný každodenný život a premenu vášho okolia.

Prostredníctvom inšpiratívneho vyučovania, času na stretnutie sa s Bohom Otcom a stretnutí v malých skupinkách, môžu učastníci:

  • stretnutie a hlboké intímne chvíle s Bohom
  • zažijú posväcovanie a transformáciu vnútorneho človeka
  • objavia svoje povolanie a identitu v Kristovi
  • dozvedia sa viac o Božom aj svojom srdci
  • budú zmocnení a povzbudení pre zmierenie
  • prijmú autoritu a schopnosť žiť pod ňou
  • budú vyzbrojení slúžiť druhým
  • …a oveľa viac

Pozývame Vás na dobrodružnú cestu do Božieho aj svojho srdca, ktorá zmení váš život aj spoločnosť okolo vás.

Prihláška – dotazník

Prosím vyplňte ju a pošlite do našej kancelárie

Ísť na vrch