stepping

Vitajte v Elijah House vzdelávacom programe

Naše školy vychádzajú z bohatej a dlhodobej pokladnice skúseností a biblického poznania našich zakladateľov, ktoré boli aktualizované členmi Eliah House, aby odpovedali na súčasné výzvy, ktoré vyvoláva sociálny úpadok.

….aby pripravovali Svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista (Ef 4: 11-13)

 

Školy

School for Kingdom Relationships

Welcome to our Elijah House School for Kingdom Relationships.
In the school, we use the rich content of the „live“ schools in a DVD school setting. Our aim – to make the teachings and blessings more available to all, locally. With your trained facilitator you will discover how to accomplish transformation in your relationships whether it be with Father God through Christ or with those around you. Having this in mind you will also discover more about working with the Holy Spirit in ministering to others, hearing their heart and hearing the heart of God. (This school is equivalent to the International Elijah House „201 and 202“ DVD schools).
To strengthen your experience there will be small groups supervised by one of our facilitators and homework to deepen your understanding.

SGW

Vyzbrojený na premenu

Zmena srdca je najlepší základ pre víťazný každodenný život a premenu vášho okolia.

Prostredníctvom inšpiratívneho vyučovania, času na stretnutie sa s Bohom Otcom a stretnutí v malých skupinkách, môžu učastníci:

  • stretnutie a hlboké intímne chvíle s Bohom
  • zažijú posväcovanie a transformáciu vnútorneho človeka
  • objavia svoje povolanie a identitu v Kristovi
  • dozvedia sa viac o Božom aj svojom srdci
  • budú zmocnení a povzbudení pre zmierenie
  • prijmú autoritu a schopnosť žiť pod ňou
  • budú vyzbrojení slúžiť druhým
  • …a oveľa viac

Pozývame Vás na dobrodružnú cestu do Božieho aj svojho srdca, ktorá zmení váš život aj spoločnosť okolo vás.

Prihláška – dotazník

Prosím vyplňte ju a pošlite do našej kancelárie

Ísť na vrch